top of page

√ רחל המשוררת

״רכשתי את ה׳אסלי׳ לאחר המלצה שקיבלתי. אין ספק שיש הקלה ביציאות. כמו כן העיצוב של ה׳אסלי׳ מיוחד, הוא יציב ונוח מאוד לשימוש. מומלץ מאוד.״

√ ישראלה ישראלי

״רכשתי את ה׳אסלי׳ לאחר המלצה שקיבלתי. אין ספק שיש הקלה ביציאות. כמו כן העיצוב של ה׳אסלי׳ מיוחד, הוא יציב ונוח מאוד לשימוש. מומלץ מאוד.״

√ ישראל ישראלי

״רכשתי את ה׳אסלי׳ לאחר המלצה שקיבלתי. אין ספק שיש הקלה ביציאות. כמו כן העיצוב של ה׳אסלי׳ מיוחד, הוא יציב ונוח מאוד לשימוש. מומלץ מאוד.״

17859498346853047.jpg

 אנו נותנים מענה לצרכי הקהילה מתוך התדיינות מתמידה בינינו.

אנו מעוניינים שכל אדם בקיבוץ יצליח לממש את רצונותיו ואת שאיפותיו.

17945221780339766.jpg
17915199109407465.jpg

 אנו נותנים מענה לצרכי הקהילה מתוך התדיינות מתמידה בינינו.

אנו מעוניינים שכל אדם בקיבוץ יצליח לממש את רצונותיו ואת שאיפותיו.

17869818490628095.jpg
bottom of page