top of page

קצת עלינו

Layer 4 קו תוחם הרים.png

קיבוץ סמר, בחבל אילות שבערבה הדרומית  הוקם בשנת 1976, ומאז הלך והתפתח למה שהנו היום,  ביתן של כ70 משפחות ואוכלוסיה המונה כ 300 נפש.
קיבוץ סמר הוקם כקהילה דמוקרטית, היודעת לכבד את ערכו של כל אחד מפרטיה ושל כל אדם. יש לנו אפשרות ורצון לעצב את חיינו ואת עתידנו ואנו מסתמכים על עצמנו ועל הקהילה בכך.

 

סמר ממשיכה את דרכו של העיקרון הקיבוצי שלפיו להכנסות הכספיות דואג הכלל – ואילו ההוצאות נגזרות מצרכיהם של כל שותף ושותפה.

 

אורח החיים בסמר מבוסס על התפרנסות ועשייה קהילתית בהתאם לבחירה ואחריות אישית .

אנו קהילה יוצרת, מעודדת אמנות ויצירה בכל התחומים.

 אנו נותנים מענה לצרכי הקהילה מתוך התדיינות מתמידה בינינו.

אנו חולקים בינינו ומנהלים בעצמנו ועל פי השקפת העולם שלנו את מקורות הפרנסה שלנו( מטע תמרים, רפת ועוד),  את צרכי הקהילה( מטבח, חדר אוכל, חינוך, בריאות, תרבות, אחזקה ועוד) ואת המשאבים (רכב, תקציבים ועוד) .

 

אנו משתדלים לחיות מתוך התחשבות עם הסביבה ועם הטבע.

 

אנו מעוניינים שכל אדם בקיבוץ יצליח לממש את רצונותיו ואת שאיפותיו.

Layer%204%20%D7%A7%D7%95%20%D7%AA%D7%95%
Layer%204%20%D7%A7%D7%95%20%D7%AA%D7%95%
bottom of page