top of page

קצת עלינו

Layer%204%20%D7%A7%D7%95%20%D7%AA%D7%95%
Layer%206%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%
Layer 4 קו תוחם הרים.png

קיבוץ סמר, בחבל אילות שבערבה הדרומית  הוקם בשנת 1976, ומאז הלך והתפתח למה שהנו היום,  ביתן של כ70 משפחות ואוכלוסיה המונה כ 300 נפש.


קיבוץ סמר הוקם כקהילה דמוקרטית, היודעת לכבד את ערכו של כל אחד מפרטיה ושל כל אדם. יש לנו אפשרות ורצון לעצב את חיינו ואת עתידנו ואנו מסתמכים על עצמנו ועל הקהילה בכך.

 

סמר ממשיכה את דרכו של העיקרון הקיבוצי שלפיו להכנסות הכספיות דואג הכלל –

ואילו ההוצאות נגזרות מצרכיהם של כל שותף ושותפה.

 

אורח החיים בסמר מבוסס על התפרנסות ועשייה קהילתית בהתאם לבחירה ואחריות אישית .

אנו קהילה יוצרת, מעודדת אמנות ויצירה בכל התחומים.

 אנו נותנים מענה לצרכי הקהילה מתוך התדיינות מתמידה בינינו.

אנו חולקים בינינו ומנהלים בעצמנו ועל פי השקפת העולם שלנו את מקורות הפרנסה שלנו( מטע תמרים, רפת ועוד),  את צרכי הקהילה( מטבח, חדר אוכל, חינוך, בריאות, תרבות, אחזקה ועוד) ואת המשאבים (רכב, תקציבים ועוד) .

 

אנו משתדלים לחיות מתוך התחשבות עם הסביבה ועם הטבע.

 

אנו מעוניינים שכל אדם בקיבוץ יצליח לממש את רצונותיו ואת שאיפותיו.

 

אורח החיים בסמר מבוסס על התפרנסות ועשייה קהילתית בהתאם לבחירה ואחריות אישית .

18104961781174516.jpg

אנו קהילה יוצרת,

מעודדת אמנות ויצירה בכל התחומים.

17854020397960357.jpg

אורח החיים בסמר מבוסס על התפרנסות ועשייה קהילתית בהתאם לבחירה ואחריות אישית .

18104961781174516.jpg
17854020397960357.jpg

אנו קהילה יוצרת,

מעודדת אמנות ויצירה בכל התחומים.

אורח החיים בסמר מבוסס על התפרנסות ועשייה קהילתית בהתאם לבחירה ואחריות אישית .

 אנו נותנים מענה לצרכי הקהילה מתוך התדיינות מתמידה בינינו.

אנו קהילה יוצרת,

מעודדת אמנות ויצירה בכל התחומים.

אנו קהילה יוצרת,

מעודדת אמנות ויצירה בכל התחומים.

17854020397960357.jpg
17918107069390809.jpg

 אנו נותנים מענה לצרכי הקהילה מתוך התדיינות מתמידה בינינו.

אנו חולקים בינינו ומנהלים בעצמנו ועל פי השקפת העולם שלנו את מקורות הפרנסה שלנו( מטע תמרים, רפת ועוד),  את צרכי הקהילה( מטבח, חדר אוכל, חינוך, בריאות, תרבות, אחזקה ועוד) ואת המשאבים (רכב, תקציבים ועוד) .

17861157026173198.jpg
מטפלים סמריים.jpg

אנו משתדלים לחיות מתוך התחשבות עם הסביבה ועם הטבע.

אנו מעוניינים שכל אדם בקיבוץ יצליח לממש את רצונותיו ואת שאיפותיו.

18105623656188160.jpg
17915199109407465.jpg

אורח החיים בסמר מבוסס על התפרנסות ועשייה קהילתית בהתאם לבחירה ואחריות אישית .

 

קיבוץ סמר, בחבל אילות שבערבה הדרומית  הוקם בשנת 1976, ומאז הלך והתפתח למה שהנו היום,  ביתן של כ70 משפחות ואוכלוסיה המונה כ 300 נפש.

 


קיבוץ סמר הוקם כקהילה דמוקרטית, היודעת לכבד את ערכו של כל אחד מפרטיה ושל כל אדם. יש לנו אפשרות ורצון לעצב את חיינו ואת עתידנו ואנו מסתמכים על עצמנו ועל הקהילה בכך.

 

סמר ממשיכה את דרכו של העיקרון הקיבוצי שלפיו להכנסות הכספיות דואג הכלל – ואילו ההוצאות נגזרות מצרכיהם של כל שותף ושותפה.

 

Layer%204%20%D7%A7%D7%95%20%D7%AA%D7%95%
4615.jpg

אנו קהילה יוצרת, מעודדת אמנות ויצירה בכל התחומים.

מטפלים סמריים.jpg

 אנו נותנים מענה לצרכי הקהילה מתוך התדיינות מתמידה בינינו.

מוסך שטח סמר.jpg

אנו חולקים בינינו ומנהלים בעצמנו ועל פי השקפת העולם שלנו את מקורות הפרנסה שלנו( מטע תמרים, רפת ועוד), את צרכי הקהילה( מטבח, חדר אוכל, חינוך, בריאות, תרבות, אחזקה ועוד) ואת המשאבים (רכב, תקציבים ועוד) .

מסיק בסמר נוער.jpg

אנו משתדלים לחיות מתוך התחשבות עם הסביבה ועם הטבע.

18105623656188160.jpg

אנו מעוניינים שכל אדם בקיבוץ יצליח לממש את רצונותיו ואת שאיפותיו.

bottom of page